בס"ד   ‎ז׳ בכסלו תשע״ה   |   29.11.2014
HarSinai

ג'בל סין בישר, ההר היחיד בסיני ששמר בקירוב על השם המקראי הר סין/סיני – גילה אותו פרופ' מנשה הראל ז"ל

Menora

מאיר בן אורי ז"ל, אמן ואדריכל, גילה בפסוקי המשכן וכליו, את הקודים של האדריכלות מהר סיני   לפתיחת המאמר

לכל מאמרי מפעל מקראות

המזבח בהר עיבל  ממערב

המבנה הייחודי שגילה פרופ' אדם זֵרטל בהר עיבל, הוא מזבח עם כבש כפול, תואם להלכות מזבח מן התורה ועד מסורות… קרא עוד

לכל המאמרים